Praesidium

Het bestuursorgaan van een studentenvereniging wordt het praesidium genoemd. Ieder praesidiumlid heeft hun specifieke taak.

Praeses

Lennert Goos

Lennert Goos

De Praeses, ook wel ‘Senior’ genoemd, heeft de leiding over het praesidium, is vertegenwoordiger van de club en onderhoudt contacten met andere studentenverenigingen.

Ab Actis

Axelle Meurs

Axelle Meurs

De Ab-Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de club. Zij maakt de vergaderverslagen op en zorgt voor vergunningen.

Schachtentemmer

Rob Peelaers-Pelsmaekers

Rob Peelaers-Pelsmaekers

De Schachtentemmer zorgt voor de opleiding van de schachten. Hij organiseert de doop en ontgroening. Tijdens het academiejaar, een cantus of andere RETABO activiteit is hij het aanspreekpunt voor de schachten.

Sport en Cultuur

Jan De Bent

Jan De Bent

De Sport en Cultuur is verantwoordelijk voor sportieve en culturele activiteiten van RETABO. Hij zorgt voor organisatie en coördinatie van deze activiteiten en laat de Mechelse student kennis maken met hun studentenstad.

Feestleider

Silke Van Simaeys

Silke Van Simaeys

De Feestleider is verantwoordelijk voor de organisatie van TD's en Facbars. Zij zorgt voor de inkleding, werklijsten, algemene organisatie en coördinatie van deze evenementen.

Redactor

Caro Van Damme

Caro Van Damme

De Redactor ontwerpt de affiches en social media content voor evenementen.

Close